Susåen ved Gerdrup

Beskrivelse:

Åen er bred og flyder langsomt i den åbne eng. Vanddybderne varierer og det samme gør bevoksningen i og langs åen. Der er områder med grødebælter, åkander og siv. Langs hele strækket er egnen våd hele året. Strækket er bedst kendt for sine mange store gedder men der er også mange fredfisk af stort set alle arter. Store rudskallerer blandt de hyppigste fangster men strækket rummer også suder og karper.

Det er en god ide at medbringe lange støvler eller waders.

Fiskeriet:

Foreningens fiskeret er markeret med prik­ ker på kortet.

Parkering:

Der parkeres ved Gården for enden af Ger­drupvej.