Øvre Suså vest for Vetterslev

Beskrivelse:

Stykket byder på mange dybe huller og rimte fiskeriet er især godt fra april til juni medens gedde fiskeriet er godt hele året.

Fiskeriet:

Foreningens fiskeret gælder på den østlige side af åen fra den lille mose og 920meter nedstrøms til
Piletræs­stub i markskellet der går op til ejendommen Ømarksvej nr. 33.

Adgangsforhold:

Fra Næstved drejes til venstre i Vetterslev ad Gl.Næstvedvej.
P­pladsen ligger ca. 360 meter nede på venstre hånd lige før husene, og mosen lige overfor.

Her parkeres også hvis man skal fiske i den lille mose. Se mosen ved Vetterslev.