Moserne ved Trælløse

Beskrivelse:

Hullerne ved Trælløse er nogle rigtigt spæn­ dende og flotte søer.

I begge er der spejl og skælkarper op til 10kg +. Derudover skaller, Aborre, gedder og suder op til 2 kg. Bonus­ fisk i form af guldemder og koikarper er ikke sjældne.

Særlige forhold:

Fiskeri er kun tilladt i ulige uger og kun ved at bookeplads hos ejeren Jan Andersen, tlf 51 74 44 12 eller ved at besøge ham.
Alle fisk skal nænsomt genudsættes.

Det er strengt forbudt at fjerne koikarperne, overtrædelse medfører eksklusion.

Adgangsforhold:

Fra Næstved ad Sorøvej, drejes til højre i lyskrydset i Skelby. Efter 1,5km drejes til venstre ad Trælløse Bygade. Efter 450meter drejes til venstre ad Holmager. Efter 450 meter drejes til højre af jordvej ( kalklejevej) og der parkeres efter 100meter ved laden på højre hånd, og man går til hullerne gennem indhegningerne. Husk at lukke leddene efter dig.

Blå = fiskeret.