Rampen i Nods Havn

REGLER FOR BRUG AF RAMPEN I NOLDS HAVN:

For at have adgang til rampen skal der købes et mærke som koster kr. 100,­. Beløbet kan indbetales via netbank på reg. 1551 konto 8281564.

Når beløbet er indbetalt afhentes en mærkat til at sætte på båden og en kode til låsen. Kode og mærkat udleveres af Bent Hasselberg på en klubaften, der afholdes om tors­ dagen i vores klubhus.

Mærkaten placeres på forstavnen i styrbord side.

Når du har sat din båd i vandet, eller taget den op af vandet skal bil, trailer og evt. båd parkeres på vejen over for vores klubhus, så andre brugere af havn og rampe ikke generes.

Bestyrelsen.