Bestyrelsen

 

 Bestyrelsen i SF Fladså:
       Formand
       Jack Nielsen
       Telefon: 4033 7576
       Mail: jbmgardiner@gmail.com
Næstformand/juniorleder
Rasmus Pindstrup
Telefon: 2289 4947
Mail: pindstrup@hotmail.com
       Kasserer/Indmeldelse
       Søren L. Hansen
       Telefon: 5186 9420
       Mail: soren.hansen@mail.dk
Bestyrelsesmedlem/Sekretær/Klubhus
Bent Hasselberg
Telefon: 2061 8524
Mail: bentoldhoj@gmail.com
       Bestyrelsesmedlem
       Kurt Høeg
       Telefon: 2759 9865
       Mail: kurt216@live.dk
  Øvrige:
       Bådbestilling trailerbåd
       Keld Pedersen
       Telefon: 2423 1878
       Mail: kpbulte@gmail.com
       Bådbooking / TystrupBavelse/Gerdrup/Båd i Nolds havn
       Knud-Erik Jensen
       Telefon: 4077 9374
       Webmaster
       René Juul Petersen
       Telefon: 2927 1739
       Mail: webmaster@sffladsaa.dk
       Spørgsmål til foreningsvande, kontakt da…
       Evenå, Gøgsmosen, Susåen ved Gerdrup, Susåen ved Herlufsholm Kostskole,
       Susåen ved Skelby, Susåen ved Strids Mølle –
       Søren L. Hansen
       Saltø Å
       Keld Pedersen
       Mosen ved Vetterslev, Moserne ved Trælløse, Ringsted Å,
       Susåen ved Nåby, Susåen vest for Vetterslev,
       Susåen øst fra Vrangstrup –
       Carl Kyhne Schulz
       Telefon: 2936 7929